Бухгалетрський супровід, що пропонує наша компаннія, належить до одних із видів аутсорсингу, що полягає у комплексному веденні бухгалтерського й податкового обліку або облік окремих операцій (наприклад, розрахунок і нарахування заробітної плати) співробітниками нашої компанії, а саме:

- генерація бухгалтерських документів;
- перевірка отриманих документів;
- відображення господарських операцій в бухгалтерських реєстрах;
- нарахування заробітної плати працівникам Замовника, обов`язкових платежів та зборів з фонду оплати праці, формування та подання звітності у соціальні державні фонди;
- кадрове діловодство;
- відображення податкових результатів у підготовлених звітах;
- узгодження результатів оподаткування за звітний період з уповноваженим представником Замовника;
- контроль за своєчасною сплатою обов'язкових платежів та зборів у бюджет та соціальні державні фонди;
- подання податкової звітності;
- підготовка та подання фінансових звітів;
- підготовка та подання статистичної звітності;
- ведення розрахункових рахунків Замовника у системі клієнт банк, інтернет банкінг;
- представлення інтересів Замовника у державних контролюючих органах;
- зберігання первинних бухгалтерських документів Замовника.

 

 
аудиторські послуги / бухгалтерські послуги, аутсорсинг / консультаційні послуги / контакти