Аудит фінансової звітності, складеної у відповідності до Міжнародних Cтандартів Фінансової Звітності [МСФЗ] та Національних Принципів (Стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються в Україні [НП(с)БО].
  Аудит податкових декларацій та іншої супровідної звітності, підготовленої у відповідності до вимог податкового законодавства України.

 

 
аудиторські послуги / бухгалтерські послуги, аутсорсинг / консультаційні послуги / контакти